Zmluvy

Zmluva o poskytnutí NFP č.zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2017-001305

Kúpna zmluva č.00663/2017 - PKZ - K40133/17.00 - Obec Slovenské Nové Mesto

pdf

Zmluva o dielo Oprava strechy

Size : 1.46 mb
Hits : 9
pdf

Zmluva o poskytnutí NFP

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci SNM
Size : 2.19 mb
Hits : 22
pdf

Zmluva s HOOK, s.r.o.

Size : 6.87 mb
Hits : 21
pdf

Darovacia zmluva

osobné vozidlo
Size : 955.20 kb
Hits : 16
pdf

Zmluva o poskytnutí NFP

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3065143&l=sk
Size : 297.56 kb
Hits : 34
pdf

Mandátna zmluva MZ 025 0 - 2017

Size : 1.30 mb
Hits : 21
pdf

Mandátna zmluva MZ 024 0 - 2017

Size : 1.30 mb
Hits : 18

pdf

Rámcova dohoda č. 12015

Size : 194.60 kb
Hits : 91
pdf

Rámcova dohoda č. 22015

Size : 163.39 kb
Hits : 86
pdf

Rámcova dohoda č. 32015

Size : 141.36 kb
Hits : 76
pdf

Rámcová dohoda č. 42015

Size : 243.64 kb
Hits : 78
pdf

Rámcova dohoda č. 52015

Size : 152.52 kb
Hits : 103
pdf

Rámcová dohoda č.62015

Size : 3.20 mb
Hits : 86
pdf

Rámcová dohoda č.72015

Size : 1.71 mb
Hits : 68
pdf

Rámcová dohoda č.82015

Size : 2.30 mb
Hits : 71
pdf

Rámcová dohoda č.92015

Size : 2.14 mb
Hits : 73
pdf

Rámcová dohoda č.102015

Size : 2.17 mb
Hits : 69
pdf

Rámcová dohoda č.112015

Size : 3.15 mb
Hits : 70
pdf

Rámcová dohoda č.122015

Size : 1.73 mb
Hits : 65
pdf

Rámcová dohoda č.132015

Size : 2.39 mb
Hits : 82
pdf

Zmluva o dielo 1-2015

Size : 536.42 kb
Hits : 38
pdf

Zmluva o dielo č. 22092015

Size : 4.80 mb
Hits : 70
pdf

Zmluva o dielo

Size : 1.30 mb
Hits : 45
pdf

Zmluva o poskytnutí služby

Size : 656.49 kb
Hits : 34
pdf

Zmluva PZS

Size : 1.21 mb
Hits : 37