Zásady zostavovania jedálnych lístkov

 Zásady zostavovania jedálnych lístkov

 Základnou úlohou stravovacieho zariadenia je trvalé zabezpečenie zdravotne neškodných, kvalitných, nutrične vyvážených pokrmov a nápojov pre zabezpečenie zdravotného vývoja detskej populácie pri efektívnom využití zariadenia.

Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme na dodržiavanie časovej a obsahovej štruktúry zaraďovania jedál a nápojov.

Časová štruktúra jedálnych lístkov

v rámci 5 stravovacích dní by mal jedálny lístok obsahovať:

      2 x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom

      1 x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom /znížená dávka mäsa/

      2 x odľahčovacie jedlá / 1x s múčnym a l x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny

pokrmy so zníženou dávku mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.

pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín

múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

prívarky sa odporúča zaraďovať 2 x do mesiaca s využitím hlavne strukovín

múčna príloha /knedľa, cestoviny, noky/ má byť iba raz do týždňa

zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2 – 3 x v týždni

zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu

Ryby podávame 1 x v týždni

Obilniny-krúpky, ovsené vločky uprednostňujeme pred ryžou, strukoviny 1-2 x v týždni (polievky, prívarky)

Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať l x v týždni, pripravuje sa hlavne z ovocia, tvarohu a mlieka.

Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky a kolové nápoje.

Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.

 

Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov.

Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.