základné informácie

Administratívne začlenenie

Obec  Slovenské Nové Mesto patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu Trebišov

 Poloha obce

48° 24' 00 severnej šírky, 21° 40' 00 východnej dĺžky, 104 m nad morom.

Slovenské Nové Mesto leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, na juhozápade úpätí Zemplínskych vrchov. Južnú časť odlesneného chotára tvorí mladoštvrtohorná niva Bodrogu, ktorá prechádza smerom na sever do pahorkatiny, miestami pokrytej sprašovými uloženinami. Nadmorská výška obce je 98 - 275 m nad morom v chotári a 103 m nad morom v strede obce.

 Geografické a klimatické podmienky

Rozloha katastra obce je 1339 hektárov. Časť reliéfu katastra obce je vplyvom nerovnomerného zvetrávania značne členitý, výborný pre vinohradníctvo. Obec Slovenské Nové Mesto je pred severovýchodnými vetrami chránená bezprostredne Zemplínskymi vrchmi a v druhom rade oblúkom Karpát. Z južnej strany je otvorená a prístupná ako teplým vetrom, tak aj slnečnému žiareniu. Vďaka tejto polohe je pre oblasť z hľadiska podnebia charakteristické, že letá sú prevažne vlhké a teplé a zimy sú chladné.

 Doprava

Rozhodujúcou dopravou je cestná doprava, nakoľko obec Slovenské Nové Mesto je hraničným prechodom s Maďarskou republikou. Zanedbateľná však nie je ani železničná doprava, keďže obec je na hlavnej trase Čierna nad Tisou – Košice.

Sektor služieb

V obci Slovenské Nové Mesto je obecný úrad, pošta, knižnica, materská škola, základná škola, základná umelecká škola, zubná ambulancia, potraviny, zmiešaný tovar, predajňa nábytku a bytových doplnkov, predajňa textilu a obuvi, kvetinárstvo, autoservis, predajňa s vinárskymi potrebami, vinotéky, reštauračné služby aj s možnosťou  ubytovania.

Okrem toho sa v obci ešte nachádza rímsko – katolícky kostol, kostol reformovanej cirkvi a sála kráľovstva svedkov jehovových.

 Slovenské Nové Mesto - súčasť jedinečnej Tokajskej oblasti.

Tokajská oblasť je jednou z mála oblastí na svete, kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladených vín. Z tokajských vín sú známe: tokajské stolové, tokajské samorodné suché, tokajské samorodné sladké a tokajské výbery (aszu) - 2-6 putňové. Mimo toho sa vyrábajú ešte aj odrodové vína ako napr. Furmint, Lipovina a niekedy v menších množstvách i Muškát žltý. Všeobecne sa tvrdí, že majú liečivý účinok - obsahujú antibiotiká botrycitín a penicilín. Preveruje sa ich účinnosť pri liečení srdcových chorôb, zažívacieho traktu, malátnosti a chudokrvnosti. Pôsobia vzpruživo na oslabený organizmus (prepracovanosť, nervozita) - majú veľký, silný antidepresívny účinok. Tokajské vína sú vyhľadávaným a veľmi cenným artiklom na svetových trhoch. Ako v minulosti, tak aj dnes je po nich veľký dopyt v zahraničí, a preto sa vyvážajú do mnohých európskych a zámorských štátov za cenné devízy. Pestovanie viniča ušľachtilého „Vitis vinifera je veľmi úzko späté s celkovým rozvojom hospodárstva a kultúrneho života ľudstva. Vihohradníctvo u nás je jedným z tradičných výrobných odvetví poľnohospodárskej výroby. Má viac ako tisícročnú tradíciu. Slovenská tokajská oblasť sa nachádza v južnej časti okresu Trebišov a je tvorená katastrami obcí Čerhov, Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Viničky, Bara, Černochov. Výmera celej Slovenskej tokajskej oblasti je 703,10 ha. Prírodné podmienky tokajskej oblasti vo veľkej miere vplývajú na kvalitu suroviny určenej na výrobu tokajských vín. Najdôležitejšie sú: pôda, klimatické podmienky a výskyt plesne Botrytis cinerea P., v jej ušľachtilej forme. Tokajská oblasť je najmenšia a súčasne najatraktívnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Táto jej jedinečnosť je založená na geologických procesoch, ktoré umožnili vytvorenie špecifických podmienok na pestovanie viniča a výrobu kvalitných vín, ktoré sú svetoznáme a medzinárodne uznávané.