úvod

ZŠ - úvod

Názov školy:  Základná škola pre 1. - 4. ročník v Slovenskom Novom Meste

Adresa školy:  Školská 19, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Telefónne číslo školy:  056/6792114

E-mailová adresa školy:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Údaje o zriaďovateľovi:  Obec Slovenské Nové Mesto zastúpená štatutárom - starostom   obce Jánom Kaliničom.

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:  riaditeľka ZŠ - Mgr. Beáta Mihóková

 Pedagogickí zamestnanci školy:

Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Mgr. Lenka Vojtková

triedna učiteľka 1. ročníka

Denisa Demeterová

triedna učiteľka 1. ročníka špecializovanej triedy

Mgr. Ľuboslava Kaliničová

triedna učiteľka 2. ročníka

Mgr. Beáta Mihóková

triedna učiteľka 3. ročníka, riaditeľka školy

Bc. Agnesa Čorosová

triedna učiteľka 4. ročníka

Bc. Jozef Demeter

triedny učiteľ špeciálnej triedy (3. ročník, A variant, B variant)

Mgr. Zdislava Švandová

triedna učiteľka špeciálnej triedy (4. ročník - A variant, 3. ročník B variant + jedna žiačka s IVP)

Barbora Žižkovičová

50% vychovávateľka v ŠKD, 50% učiteľka výchovných predmetov v ZŠ

Tímea Nehézová

50 % vychovávateľka v ŠKD, 50 % asistentka učiteľa v ZŠ

Božena Patkanocziová

asistentka učiteľa  v ZŠ - 50% úväzok

Janetta Sabová

asistentka učiteľa ZŠ

Mgr. Marek Eliáš (rímskokatolický farár)

učiteľ náboženskej výchovy

Mgr. Gabriel Kecskes (gréckokatolický farár)

učiteľ náboženskej výchovy

Mgr. Štefan Spišák (reformovaný farár)

učiteľ náboženskej výchovy

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: Mária Kovaľová - upratovačka a školníčka ZŠ

Zamestnanci pobočky ZUŠ v Trebišove so sídlom v budove ZŠ v Slovenskom Novom Meste:

  1. Iveta Zselenáková, Dis.art - vedúca pobočky ZUŠ, vyučuje hru na klavír a keybord, zborový spev.
  2. Štefan Balogh - učiteľ pobočky ZUŠ, vyučuje hru na klavír, keybord, gitaru a flautu.

 

Údaje o Rade školy (o samosprávnom orgáne): Radu ZŠ tvorí 7 členov, z toho je jeden prevádzkový pracovník ZŠ (upratovačka, školníčka - Mária Kovaľová), dvaja pedagogickí zamestnanci ZŠ - Mgr. Ľuboslava Kaliničová (predsedníčka rady školy a zapisovateľka zápisníc z riadnych i mimoriadnych zasadnutí), Bc. Agnesa Čorosová. Okrem toho z radov poslancov obce je zastúpená Mgr. Miroslava Štofková, za rodičov Mgr. Katarína Kaliničová, Viktória Želenáková  a posledný zástupca z radov rodičov je z rómskej osady Karlov Dvor a to pani  Zuzana Onodyová.

 

Údaje o metodickom združení (o poradnom orgáne):  

Vedúca MZ – Mgr. Lenka Vojtková

Členovia: Mgr. Beáta Mihóková, Bc. A. Čorosová, Bc. J. Demeter, Mgr. Ľ. Kaliničová, Mgr. Z. Švandová, B. Žižkovičová, D. Demeterová, T. Nehézová, J. Sabová, B. Patkanocziová