skupina Novomeščanka

folklórny súbor Novomeščanka

 

V roku 2003 sa po dlhšej odmlke obnovila činnosť folklórneho súboru Novomeščanka, ktorý šíri krásu zemplínskeho folklóru a jeho vystúpenia sú ozdobou každého kultúrneho podujatia obce. Súbor však reprezentuje obec aj v okolí na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.

Novomeščanka pracuje pod hudobným vedením Anny Suvákovej, má 13 členiek, ktoré spievajú bez doprovodu.

V priebehu niekoľkých rokov sa repertoár súboru rozšíril aj o cirkevné piesne, ktoré  sa spievajú pri rôznych cirkevných oslavách v obci, ekumenických bohoslužbách, pohreboch a pod.

V auguste 2010 vydala Novomeščanka svoje prvé CD s názvom „Špivajme ženičky“ a  vo februári 2012 nahrával súbor  druhé CD plné vianočných kolied. 

V roku 2015 folklórna skupina vydala tretie CD za spolupráci hudobného redaktora pána Mgr. Milana Rendoša a jeho muziky pod názvom "Na valaľe dobre, na valaľe zdravo".

Novomeščanka vystupovala už aj v zahraničí na Ukrajine v Užhorode v roku 2008 s vianočnými koledami.

Niekoľkokrát vystupovala v susednom Maďarsku s ľudovými a Mariánskymi piesňami.