príhovor starostu obce

 

Vážení spoluobčania, rodáci, priatelia,

Každý z nás má niekde hlboko vo svojom srdci ukryté miesto, ktoré miluje a do ktorého sa rád vracia. Pre mnohých z nás je takýmto miestom Slovenské Nové Mesto, naša obec.

Aj my obyvatelia tejto obce chceme, aby sa k nám radi vracali nielen naši rodní, ale každý, kto k nám zavíta. Preto by sme Vám chceli na tejto stránke v krátkosti predstaviť  a priblížiť históriu, prítomnosť a život v našej obci.

Vitajte v obci Slovenské Nové Mesto.

 Ján Kalinič, starosta obce