Harmonogram výdaja stravy

 Harmonogram výdaja stravy

 
 Materská škola

 

09.15 – 09.30                   desiata

12.00 – 12.30                   obed

15.00 – 15.15                   olovrant

 

Základná škola

 12.30 – 13.00                    obed

 

Rozvoz stravy pre dôchodcov

 11.45 – 12.10