Charakteristika ŠJ

 Charakteristika školskej jedálne

 Školská jedáleň  v Slovenskom Novom Meste je zmodernizovaná a prispôsobená novým trendom vo svete. Má svoju PC vybavenosť, zjednodušený a prehľadný výdaj obedov na čipové karty.

Zariadenie je umiestnené v prízemnej budove materskej školy, má samostatný vchod. Dispozične pozostáva zo skladových priestorov na suchý tovar, zeleninu a ovocie, sklad čistiacich potrieb, kuchyne, umyváreň stolového riadu, kancelárie pre vedúcu zariadenia, sociálne priestory pre pracovníkov školského stravovacieho zariadenia, šatne. Prevádzka je riešená tak, že nedochádza ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky.

V ŠJ varíme denne počas školského vyučovania žiakov v základnej škole ako aj v materskej škole a to pre vekové skupiny: deti materskej školy, žiaci ročníkov 1-4, zamestnanci Obce Slovenské Nové Mesto a dôchodcovia obce.

V našej školskej jedálni pracujú pracovníčky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Celý kolektív sa stará o odbornú prípravu a výber chutných jedál vo vynovenej kuchyni, ktorá je vybavená umývačkami riadu, chladiacimi zariadeniami a inými technickými vymoženosťami. Strava sa vydáva v jedálni materskej školy, ktorá je vynovená novými stolmi a stoličkami. Strava pre žiakov základnej školy sa prenáša v novo zakúpených nerezových termoizolačných nádobách osobným motorovým vozidlom  do výdajnej školskej kuchyne,  ktorá je takisto zmodernizovaná ako aj samotná jedáleň. Dôchodcom pracovníčky školského stravovacieho zariadenia rozvážajú stravu v obedároch osobným vozidlom.

Naše zariadenie získalo  certifikát Zdravá mliečna jedáleň.

Zariadenie je  zapojené do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Školská jedáleň nepoužíva ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny sú  podávané spoločne s obedom.

Cieľom  programu je :
• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote     jednotlivých druhov ovocia a zeleniny