Aktivity

Aktivity pracovníkov ŠJ 

Okrem každodennej prípravy stravy pre našich stravníkov sa náš kolektív v rámci materskej školy ako aj základnej školy zapája do jednotlivých akcií, ktoré usporadúvajú jednotlivé zariadenia. Jedná sa hlavne o Mikuláš, kde naše detičky a žiaci dostávajú mikulášske prekvapenie priamo od Mikuláša vo forme sladkostí a ovocia.

Na karneval pre deti materskej školy a žiakov  základnej škole každoročne pripravujeme šišky, resp. pečené buchty. Našim detským a  žiackym stravníkom spríjemňujeme aj oslavy dňa detí. V tento deň im pripravujeme pohostenie a zároveň dostávajú aj prekvapenie napr. vo  forme kinder vajička a pod. Pre naše detičky pripravujeme aj balíčky na ich školské výlety, ktoré sa organizujú koncom školského roka. V materskej škole sa zapájame aj pri rozlúčke so škôlkármi, ktorí odchádzajú do 1. ročníka.

Náš kolektív sa zapája aj do mimoškolských aktivít, je spoluorganizátorom rodičovského plesu. Okrem toho pomáha pri každoročných  akciách, ktoré organizuje Obec t.j. Deň žien, oslavy 1. mája, Úcta k starším.  Náš kolektív pripravuje občerstvenie na výročné schôdze obecných organizácií ako je Matica Slovenská, Slovenský červený kríž a pod.