akcie a aktivity

Kultúrne akcie : - poriadané obcou - úcta k starším

                                                                - MDŽ

                                  - poriadané MŠ    - Mikuláš

                                                               - posedenie pri jedličke

                                                               - karneval

                                                               - návšteva divadla

                                                               - MDD- návšteva ZOO