Vítajte na stránke Slovenského Nového Mesta

Park Sv. Cyrila a Metoda

Park M.R. Štefánika

Park Sv. Floriána

Reformovaný kostol

Gréckokatolický kostol

Rímskokatolícky kostol

Pamätník Veternej smršte

Historický kríž z roku 1894