Vítajte na stránke Slovenského Nového Mesta

Park Sv. Cyrila a Metoda

Park M.R. Štefánika

Park Sv. Floriána

Reformovaný kostol

Gréckokatolický kostol

Rímskokatolícky kostol

Pamätník Veternej smršte

Historický kríž z roku 1894

Úradná tabuľa 2017

pdf

Oznámenie Volebná komisia KSK

Size : 56.64 kb
Hits : 9
pdf

Oznámenie Volebná komisia KSK

Size : 545.02 kb
Hits : 40
pdf

Výzva na predloženie ponuky

Kontajnery pre projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Slovenské Nové Mesto
Size : 1.05 mb
Hits : 178
pdf

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

Size : 121.70 kb
Hits : 1026
pdf

Informácie pre voliča

Size : 2.04 mb
Hits : 1331
pdf

Zvoz elektroodpadu

Size : 917.30 kb
Hits : 61